Преглед на файлове

Add margin to top of rofi

When run on a display with the waybar at the top, it would obscure the
input bar.
master
John Mertz преди 1 година
родител
ревизия
899bf5daad
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      rofi/sidebar.rasi

+ 1
- 0
rofi/sidebar.rasi Целия файл

@@ -54,6 +54,7 @@ window {
}

mainbox {
margin: 25 0 0 0;
spacing: 0.8em;
children: [ entry,listview,sidebar ];
}


Loading…
Отказ
Запис