Basic Linux and Application Configuration Locate to ~/.config
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

38 wiersze
451 B

# Temporary files
blc.last
last_display
last_login_gui
# Private or machine-specific
evolution
libvirt
lxc
orage
papillon
systemd
# Files that I never change; created by default
autostart
chromium
dconf
discord
flatpak
GIMP
gtk-2.0/gtkfilechooser.ini
gtk-3.0/gtk.css
inkscape
kdenlive*
kolourpaintrc
libreoffice
mime
mimeapps.list
Nextcloud
pavucontrol.ini
pcmanfm
pulse
tlpui/tlpui.cfg
torbrowser
transmission
vlc
*.xbel*
xfce4/terminal/accels.scm