Basic Linux and Application Configuration Locate to ~/.config
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

135 wiersze
2.9KB

 1. /**
 2. * User: deadguy
 3. * Copyright: deadguy
 4. */
 5. configuration {
 6. display-drun: "Activate";
 7. display-run: "Execute";
 8. display-window: "Window";
 9. show-icons: true;
 10. sidebar-mode: true;
 11. }
 12. * {
 13. background-color: #1d2021;
 14. text-color: #ebdbb2;
 15. selbg: #d79921;
 16. actbg: #928374;
 17. urgbg: #fabd2f;
 18. winbg: #000000;
 19. selected-normal-foreground: @winbg;
 20. normal-foreground: @text-color;
 21. selected-normal-background: @actbg;
 22. normal-background: @background-color;
 23. selected-urgent-foreground: @background-color;
 24. urgent-foreground: @text-color;
 25. selected-urgent-background: @urgbg;
 26. urgent-background: @background-color;
 27. selected-active-foreground: @winbg;
 28. active-foreground: @text-color;
 29. selected-active-background: @actbg;
 30. active-background: @selbg;
 31. line-margin: 2;
 32. line-padding: 2;
 33. separator-style: "none";
 34. hide-scrollbar: "true";
 35. margin: 0 0 0 0;
 36. padding: 0;
 37. }
 38. window {
 39. location: west;
 40. anchor: west;
 41. height: 100%;
 42. width: 22%;
 43. orientation: horizontal;
 44. children: [mainbox];
 45. border: 0 1 0 0;
 46. border-color: @actbg;
 47. }
 48. mainbox {
 49. margin: 25 0 0 0;
 50. spacing: 0.8em;
 51. children: [ entry,listview,sidebar ];
 52. }
 53. button { padding: 5px 2px; }
 54. button selected {
 55. background-color: @active-background;
 56. text-color: @background-color;
 57. }
 58. inputbar {
 59. padding: 5px;
 60. spacing: 5px;
 61. }
 62. listview {
 63. spacing: 0.5em;
 64. dynamic: false;
 65. cycle: true;
 66. }
 67. element { padding: 10px; }
 68. entry {
 69. expand: false;
 70. text-color: @normal-foreground;
 71. vertical-align: 1;
 72. padding: 5px;
 73. }
 74. element normal.normal {
 75. background-color: @normal-background;
 76. text-color: @normal-foreground;
 77. }
 78. element normal.urgent {
 79. background-color: @urgent-background;
 80. text-color: @urgent-foreground;
 81. }
 82. element normal.active {
 83. background-color: @active-background;
 84. text-color: @active-foreground;
 85. }
 86. element selected.normal {
 87. background-color: @selected-normal-background;
 88. text-color: @selected-normal-foreground;
 89. /*border: 0 5px solid 0 0;
 90. border-color: @active-background;*/
 91. }
 92. element selected.urgent {
 93. background-color: @selected-urgent-background;
 94. text-color: @selected-urgent-foreground;
 95. }
 96. element selected.active {
 97. background-color: @selected-active-background;
 98. text-color: @selected-active-foreground;
 99. }
 100. element alternate.normal {
 101. background-color: @normal-background;
 102. text-color: @normal-foreground;
 103. }
 104. element alternate.urgent {
 105. background-color: @urgent-background;
 106. text-color: @urgent-foreground;
 107. }
 108. element alternate.active {
 109. background-color: @active-background;
 110. text-color: @active-foreground;
 111. }