Преглед на файлове

Simple script to toggle docked and detached output layouts

master
John Mertz преди 5 месеца
родител
ревизия
35ee85f260
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      sway/toggle_outputs.sh

+ 2
- 0
sway/toggle_outputs.sh Целия файл

@@ -7,3 +7,5 @@ if [ "$CURRENT" == "detached" ]; then
else
/home/jpm/scripts/sway/displays.pl detached
fi
pkill mako
mako &

Loading…
Отказ
Запис