Procházet zdrojové kódy

toggle_output.sh was moved

master
John Mertz před 1 rokem
rodič
revize
dc805e06d5
1 změnil soubory, kde provedl 0 přidání a 9 odebrání
  1. +0
    -9
      thinkpad/toggle_outputs.sh

+ 0
- 9
thinkpad/toggle_outputs.sh Zobrazit soubor

@@ -1,9 +0,0 @@
#!/bin/bash

CURRENT=`cat /home/jpm/.config/last_display`

if [ "$CURRENT" == "detached" ]; then
/home/jpm/scripts/sway/displays.pl stacked
else
/home/jpm/scripts/sway/displays.pl detached
fi

Načítá se…
Zrušit
Uložit