Преглед на файлове

Login scripts

Stores WM to last_login_gui file to allow for auto-login to the last
used GUI

Removes old log file, executes GUI with new one
master
John Mertz преди 1 година
родител
ревизия
ed8c247372
променени са 2 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      i3/starti3.sh
  2. +5
    -0
      sway/startsway.sh

+ 5
- 0
i3/starti3.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/bash

rm /home/jpm/.i3log
echo i3 > /home/jpm/.config/last_login_gui
exec startx 2> /home/jpm/.i3log

+ 5
- 0
sway/startsway.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/bash

rm /home/jpm/.swaylog
echo sway > /home/jpm/.config/last_login_gui
exec sway 2> /home/jpm/.swaylog

Loading…
Отказ
Запис