Procházet zdrojové kódy

Login scripts

Stores WM to last_login_gui file to allow for auto-login to the last
used GUI

Removes old log file, executes GUI with new one
master
John Mertz před 1 rokem
rodič
revize
ed8c247372
2 změnil soubory, kde provedl 10 přidání a 0 odebrání
  1. +5
    -0
      i3/starti3.sh
  2. +5
    -0
      sway/startsway.sh

+ 5
- 0
i3/starti3.sh Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/bash

rm /home/jpm/.i3log
echo i3 > /home/jpm/.config/last_login_gui
exec startx 2> /home/jpm/.i3log

+ 5
- 0
sway/startsway.sh Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/bash

rm /home/jpm/.swaylog
echo sway > /home/jpm/.config/last_login_gui
exec sway 2> /home/jpm/.swaylog

Načítá se…
Zrušit
Uložit