A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
John Mertz 8f6199cd3d
Script to look up and stream today's podcasts
1 miesiąc temu
..
mute.sh Intial commit of all current scripts 1 miesiąc temu
noise-cancel.sh Kernel formatting 1 miesiąc temu
stream-podcasts.pl Script to look up and stream today's podcasts 1 miesiąc temu