A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

12 wiersze
378 B

#!/bin/sh
xrandr \
--output DP-2-1 --mode 1366x768 --pos 0x0 --rotate left \
--output DP-2-2 --mode 1920x1200 --pos 768x0 --rotate normal \
--output DP-2-3 --off \
--output eDP-1 --primary --mode 1920x1080 --pos 768x1200 --rotate normal \
--output HDMI-2 --off \
--output HDMI-1 --off \
--output DP-2 --off \
--output DP-1 --off
echo "home" > ~/.config/screenlayout/i3.current