A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

11 řádky
241B

  1. [Unit]
  2. Description=Give ownership of backlight to %I
  3. [Service]
  4. ExecStart=chown %i:%i \
  5. /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness \
  6. /sys/class/leds/tpacpi::kbd_backlight/brightness
  7. [Install]
  8. WantedBy=multi-user.target