A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

11 lines
241B

  1. [Unit]
  2. Description=Give ownership of backlight to %I
  3. [Service]
  4. ExecStart=chown %i:%i \
  5. /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness \
  6. /sys/class/leds/tpacpi::kbd_backlight/brightness
  7. [Install]
  8. WantedBy=multi-user.target