A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 

10 lines
241 B

[Unit]
Description=Give ownership of backlight to %I
[Service]
ExecStart=chown %i:%i \
/sys/class/backlight/intel_backlight/brightness \
/sys/class/leds/tpacpi::kbd_backlight/brightness
[Install]
WantedBy=multi-user.target