A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

10 regels
241 B

[Unit]
Description=Give ownership of backlight to %I
[Service]
ExecStart=chown %i:%i \
/sys/class/backlight/intel_backlight/brightness \
/sys/class/leds/tpacpi::kbd_backlight/brightness
[Install]
WantedBy=multi-user.target