A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

10 wiersze
241 B

[Unit]
Description=Give ownership of backlight to %I
[Service]
ExecStart=chown %i:%i \
/sys/class/backlight/intel_backlight/brightness \
/sys/class/leds/tpacpi::kbd_backlight/brightness
[Install]
WantedBy=multi-user.target