A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

10 rader
241 B

[Unit]
Description=Give ownership of backlight to %I
[Service]
ExecStart=chown %i:%i \
/sys/class/backlight/intel_backlight/brightness \
/sys/class/leds/tpacpi::kbd_backlight/brightness
[Install]
WantedBy=multi-user.target