A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

33 lines
1.1KB

 1. #!/bin/bash
 2. BLFILE="/tmp/blc"
 3. if [ -z $1 ]; then
 4. echo "Missing argument: swayidlerun, swayidlewarn, swayidlesleep or swayidlewake"
 5. elif [ $1 == "swayidlerun" ]; then
 6. swayidle timeout 270 "/home/jpm/scripts/swayidle.sh swayidlewarn" before-sleep "/home/jpm/scripts/swayidle.sh swayidlesleep" resume "/home/jpm/scripts/swayidle.sh swayidlewake"
 7. elif [ $1 == "swayidlewarn" ]; then
 8. # Store current brightness
 9. echo $(/home/jpm/bin/blc.pl %) > $BLFILE
 10. # Dim display
 11. /home/jpm/bin/blc.pl = 1
 12. # Warning notifications
 13. /home/jpm/scripts/swayidlecountdown.sh
 14. elif [ $1 == "swayidlesleep" ]; then
 15. # Change nick to AFK
 16. ssh jpm@john.me.tz -i /home/jpm/.ssh/no_pass -t 'screen -S irssi -X stuff "/nick jpmAFK^M"'
 17. # Turn off monitor
 18. swaymsg 'swaymsg "output * dpms off"'
 19. # Lock screen
 20. swaylock -c 323232
 21. elif [ $1 == "swayidlewake" ]; then
 22. # Kill sleep if running
 23. # Turn on monitor
 24. swaymsg 'swaymsg "output * dpms on"'
 25. # Restore brightness level
 26. kill `pgrep swayidlecountdo`
 27. /home/jpm/bin/blc.pl = $(cat /tmp/blc)
 28. else
 29. echo "Invalid argument: run, sleep or wake"
 30. fi