A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
John Mertz dd6a04088f Better comments, prevent duplicate waybars 1 rok temu
..
displays.pl Better comments, prevent duplicate waybars 1 rok temu
gammastep.pl Intial commit of all current scripts 1 rok temu
popup-term.pl Intial commit of all current scripts 1 rok temu
startsway.sh Login scripts 1 rok temu
swayidle.sh Intial commit of all current scripts 1 rok temu
swayidlecountdown.sh Intial commit of all current scripts 1 rok temu