A variety of simple automation scripts and enhancements to Sway and i3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
John Mertz dd6a04088f Better comments, prevent duplicate waybars 2 lat temu
..
displays.pl Better comments, prevent duplicate waybars 2 lat temu
gammastep.pl Intial commit of all current scripts 2 lat temu
popup-term.pl Intial commit of all current scripts 2 lat temu
startsway.sh Login scripts 2 lat temu
swayidle.sh Intial commit of all current scripts 2 lat temu
swayidlecountdown.sh Intial commit of all current scripts 2 lat temu